Openbaar Lichaam Bonaire
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
NLUS

Onze kerntaken

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid is belast met:

  1. maatschappelijke ondersteuning en aanverwante taken en activiteiten; 
  2. activerend sociaal beleid; 
  3. uitvoering van sociale regelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire; 
  4. arbeidsmarktbeleid; 
  5. activerende begeleiding.

De ondersteuning en activering van burgers staat centraal. Maatschappelijke ondersteuning, activering, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid beogen de positie van de burgers te versterken. Werkzaamheden bestaan uit o.a. individuele ondersteuning, het verzorgen van de arbeidsbemiddeling, reintegratie trajecten, begeleiding en ondersteuning van externe plaatsingen.

OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie
© Openbaar Lichaam Bonaire 2020 SitemapDisclaimerContact